Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2005

Industriproduktionen ökade i september med 1,2 procent från augusti

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 1,2 procent större i september 2005 än i augusti. Jämfört med september 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktions-volymen med 1,6 procent. Produktionen sjönk under januari-september med 2,6 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från
föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i september 85 procent, vilket var 0,9 procentenheter mindre än i september 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 94 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 88 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 77 och inom den övriga fabriksindustrin var utnyttjandegraden 81 procent.

De reviderade uppgifterna för september publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för oktober 30.11.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/09/ttvi_2005_09_2005-10-31_tie_001_sv.html