Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i september med 1,6 procent från året innan

I september 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 1,6 procent mindre än i september 2004.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Jämfört med året innan sjönk energiförsörjningen mest i september, med närmare 21 procent. Bakom nedgången låg energiimporten, som ökat kraftigt. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter sjönk i september med drygt 5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med något under 6 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade alltjämt i september. Tillväxten berodde i stor utsträckning på den kraftiga ökningen inom fordonsindustrin. Också tillverkningen av maskiner och apparater ökade kraftigt i september.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 9/2004-9/2005, %

* Metallindustrin exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Den långvariga nedgången av trenden för Finlands industriproduktion avtog och började öka något i juli. Trenden för Finlands och EU:s industriproduktion ökar nu i samma takt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU25), 2000=100

Trenden inom metallindustrin började öka under sommaren. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började öka efter arbetskonflikten. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Nedgången av trenden för den kemiska industrin beror till stor del på driftsstoppen inom oljeraffinering. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, september
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin har sjunkit under hela början av året. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har trenden börjat öka.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, september
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2005, Industriproduktionen sjönk i september med 1,6 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/09/ttvi_2005_09_2005-10-31_kat_001_sv.html