Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.8.2005

Industriproduktionen ökade i juli med 5,7 procent från juni

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 5,7 procent större i juli 2005 än i juni. Jämfört med juli 2004 sjönk den säsongrensade industriproduktionsvolymen med 0,7 procent. Produktionen för januari-juli sjönk med 3 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i juli 74 procent, vilket var 1,6 procentenheter mindre än i juli 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 85 procent, inom metallindustrin var den 73 procent. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 76 och inom den övriga fabriksindustrin 71 procent.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 30.9.2005 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/07/ttvi_2005_07_2005-08-30_tie_001_sv.html