Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen sjönk i juli med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,7 procent mindre i juli 2005 än i juli 2004.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen
från motsvarande månad året innan, %

Arbetskonflikten inom pappersindustrin, som upphörde i juni, återspeglades ännu i produktionssiffrorna för juli. Av de huvudsakliga näringsgrenarna sjönk energiförsörjningen mest, dvs. med 23,6 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk i juli med 13,1 procent. Mest ökade produktionen inom den kemiska industrin, dvs. med 7,2 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 2,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 7/2004-7/2005, %


 

Trenden för industriproduktionen började öka i juli. Ökningen beror delvis på att arbetskonflikten inom pappersindustrin upphörde i juni.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU 25), 2000=100

Trenden för metallindustrin vände och började stiga på sommaren. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började också stiga. Ökningen beror på att arbetskonflikten inom pappersindustrin upphörde i juni. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin började svagt stiga. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, juli
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin var fortsatt stigande. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har produktionen fortsatt anspråkslöst jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, juli
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.8.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2005, Industriproduktionen sjönk i juli med 0,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/07/ttvi_2005_07_2005-08-30_kat_001_sv.html