Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Industriproduktionen sjönk i maj med 7,5 procent från i fjol

I maj 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 7,5 procent mindre än i maj 2004. Den säsongrensade industriproduktionen sjönk under januari-maj med 1,6 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan, %

Arbetskonflikten inom pappersindustrin inverkade på produktionssiffrorna för maj. Av de huvudsakliga näringsgrenarna sjönk produktionen mest inom trä- och pappersindustrin, rentav med 41,4 procent. Arbetskonflikten påverkade också elproduktionen och -förbrukningen. Energiförsörjningen sjönk med 23,5 procent. Produktionen ökade mest inom den kemiska industrin, dvs. med 4,2 procent. Tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med 2,9 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 2,3 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 5/2004-5/2005, %

Nedgången av trenden för Finlands industriproduktion tilltog. Trenden för industriproduktionen har sjunkit sedan september i fjol och den börjar närma sig nivån i de övriga EU-länderna.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, (Finland och EU25), 2000=100

Nedgången av trenden inom metallindustrin avstannade i april. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet för Finlands industri var 48 procent år 2003. Trenden för trä- och pappersindustrin började sjunka något under början av året. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 16 procent. Trenden för den kemiska industrin sjönk i maj. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 9 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, maj
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Mätt med förädlingsvärdet har elektronikindustrin blivit den viktigaste näringsgrenen inom Finlands industri. År 2003 var dess förädlingsvärdeandel 24 procent. Trenden för elektronikindustrin började öka något i maj. Inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, har produktionen fortsatt anspråkslöst jämnt.

Trenden för industriproduktionen 1999-2005, maj
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 30.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Volymindex för industriproduktionen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9264. maj 2005, Industriproduktionen sjönk i maj med 7,5 procent från i fjol . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 28.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2005/05/ttvi_2005_05_2005-06-30_kat_001_sv.html