Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.5.2016

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2014

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2014, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 0,4 procent inom hela samhällsekonomin. År 2013 ökade arbetsproduktiviteten inte och år 2012 minskade den med 2,1 procent. På motsvarande sätt var tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2014 -0,1 procent inom hela samhällsekonomin, medan den var -0,7 procent år 2013 och -2,5 procent år 2012.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976-2014, %

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976-2014, %

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret (HP) visar att tillväxttakten för arbetets produktivitet för hela samhällsekonomin har sjunkit kraftigt sedan mitten av 1990-talet från 3-3,5 procent till -0,4 procent år 2014 (Figur 1). Även om årstillväxten för enskilda år (2000, 2004, 2007 och 2010) har varit omkring 3-4 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit sjunkande sedan mitten av 1990-talet.

Den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten visar att totalproduktivitetens genomsnittliga årstillväxt var omkring 2,1 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten för totalproduktiviteten i genomsnitt ungefär 2,5 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten för totalproduktiviteten vänt klart nedåt.

I tabell 1 presenteras den genomsnittliga årstillväxten för totalproduktiviteten samt arbetsproduktiviteten under olika perioder. I tabellen presenteras dessutom bidraget av kapitalinsatsen, arbetade timmar och förändringen i arbetsinsatsens struktur till ökningen av förädlingsvärdet samt bidraget av förändringen i kapitalintensiteten och förändringen av arbetsinsatsens struktur till ökningen av arbetsproduktiviteten.

Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som kraftigast under 1990-talet (i genomsnitt 0,6 procentenheter per år). Under andra perioder har förändringen av arbetsinsatsens struktur ökat volymen av förädlingsvärdet med i genomsnitt omkring 0,2-0,3 procentenheter per år. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsen stått för har varit i genomsnitt 0,9 procentenheter per år. Endast under perioderna 1990-1994 och 2009-2014 har den varit lägre, ungefär 0,2 och 0,3 procentenheter per år.

Genomsnittlig tillväxt för hela samhällsekonomins produktivitet, 1976-2014

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2013 2014 1)
Förädlingsvärdets volym, förändring % 3,4 -0,7 4,7 3,0 3,2 -1,6 -0,4
Kapitalinsatsens kontribution, förändring, % 0,9 0,2 0,6 0,9 0,8 0,3 0,2
Arbetstimmarnas kontribution, förändring % 0,3 -3,1 1,4 0,4 1,0 -0,7 -0,5
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, förändring % 0,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0
Totalproduktiviteten, förändring % 2,2 2,2 2,7 1,6 1,4 -1,3 -0,1
Kapitalintensitetens kontribution, % 0,8 1,2 -0,2 0,7 0,4 0,7 0,5
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, % 0,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,0
Arbetsproduktiviteten, förändring % 2,9 3,4 2,5 2,3 1,8 -0,6 0,4
1) Siffrorna för år 2014 baserar sig på preliminära uppgifter.

De produktivitetsmätare som presenteras i den här statistiken baserar sig på KLEMS-metoden och samma rådata som EUKLEMS. Mer information finns i metodbeskrivningen för statistiken (på finska).


Källa: Lönsamhetsundersökningar 2014, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Ville Tolkki 029 551 2529, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (171,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 12.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2014/ttut_2014_2016-05-12_tie_001_sv.html