Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2011

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2010*

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2010, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var -3,9 procent av hela samhällsekonomin, medan den var -4,1 procent år 2009 och -0,4 procent år 2008. På motsvarande sätt uppgick tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2010 till 3,6 procent av hela samhällsekonomin, medan den var -6,3 procent år 2009 och -1,3 procent år 2008.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2010*, %

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2010*, %

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret visar att tillväxttakten för arbetets produktivitet för hela samhällsekonomin har sedan mitten av 1990-talet sjunkit kraftigt från 3,5 procent till 0,7 procent år 2010. Även om årstillväxten för enskilda år (2004, 2007 och 2010) har varit omkring 3 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit fortsatt sjunkande sedan mitten av 1990-talet.

På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan 1,5–2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten för totalproduktiviteten i genomsnitt ungefär 2–2,5 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten för totalproduktiviteten avtagit tydligt nedåt.

Tabell visar den totala faktorproduktivitet och arbetets produktivitet. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som kraftigast under den förra depressionen 1990–1994, då den var 0,7 procent per år. I andra perioder ökade förändringen av arbetsinsatsens struktur förädlingsvärdets volym med ungefär 0,2-0,3 procent per år. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsens har varit ganska stabil i genomsnitt på 0,7 till 1,0 procentenheter per år. Endast under perioden 1990-1994 har tillväxten varit lägre, ca 0,3 procentenheter per år.

Hela samhällsekonomin produktivitet, 1976-2010*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010
Förändring i förädlingsvärde, % 3,3 -0,8 4,4 2,9 1,4
Förändring i kapitalinsats, % 1,0 0,3 0,7 0,8 0,7
Förändring i arbetade timmar, % 0,4 -3,2 1,5 0,4 0,0
Förändring i labour kvalitet, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2
Totalproduktivitet, % 1,5 1,3 2,1 1,6 0,4
Förändring i kapitalinsatsens, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,8
Förändring i labour kvalitet, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2
Arbetsproduktivitet, % 2,7 3,5 2,3 2,3 1,4

Källa: Productivity surveys 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen (09) 1734 2629, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 25.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2010/ttut_2010_2011-11-25_tie_001_sv.html