Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.11.2011

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2010*

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva vuoden 2010 työn tuottavuuden kasvuvauhti oli 3,9 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli -4,1 prosenttia vuonna 2009 ja -0,4 prosenttia vuonna 2008. Vastaavasti vuoden 2010 kokonaistuottavuuden kasvuvauhti oli 3,6 prosenttia koko kansantaloudessa, kun se edeltävinä vuosina oli -6,3 prosenttia vuonna 2009 ja -1,3 prosenttia vuonna 2008.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2010*, %

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2010*, %

Pitkän aikavälin Hodrick-Prescott -suodatettu trendikasvu osoittaa, että koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti on hidastunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin jälkeen 3,5 prosentista 0,7 prosenttiin vuonna 2010. Vaikka yksittäisten vuosien (2004, 2007 ja 2010) vuosikasvut ovat olleet 3 prosentin luokkaa, on työn tuottavuuden trendi silti ollut aleneva 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Vastaavasti kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendikasvu osoittaa, että kokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu on ollut 1,5-2 prosentin luokkaa ennen vuotta 1993. Vuodesta 1993 vuoteen 2000 kokonaistuottavuuden vuotuinen kasvuvauhti oli keskimäärin noin 2-2,5 prosenttia. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu on selvästi hidastunut.

Taulukossa 1 on esitetty kokonaistuottavuuden sekä työn tuottavuuden keskimääräiset vuosikasvut eri ajanjaksoina. Lisäksi taulukossa on esitetty pääomapanoksen, tehtyjen työtuntien ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot arvonlisäyksen kasvuun sekä pääomaintensiteetin muutoksen ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun.

Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli voimakkaimmillaan viime laman aikaan 1990–1994 ollen 0,7 prosenttia vuodessa. Muilla jaksoilla työpanoksen rakennemuutos on kasvattanut arvonlisäyksen volyymia noin 0,2-0,3 prosenttiyksikköä vuodessa. Pääomapanoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun on ollut kohtalaisen vakaata ollen keskimäärin 0,7-1,0 prosenttiyksikköä vuodessa. Ainoastaan ajanjaksolla 1990–1994 kontribuutio on ollut pienempi, noin 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa.

Koko kansantalouden tuottavuuden keskikasvut, 1976–2010*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2010
Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,3 –0,8 4,4 2,9 1,4
Pääomapanoksen kontribuution muutos, % 1,0 0,3 0,7 0,8 0,7
Tehtyjen työtuntien kontribuution muutos, % 0,4 –3,2 1,5 0,4 0,0
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution muutos, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2
Kokonaistuottavuuden muutos, % 1,5 1,3 2,1 1,6 0,4
Pääomaintensiteetin muutoksen kontribuutio, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,8
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2
Työn tuottavuuden muutos, % 2,7 3,5 2,3 2,3 1,4

Lähde: Tuottavuustutkimukset 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Pasanen (09) 1734 2629, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttut/2010/ttut_2010_2011-11-25_tie_001_fi.html