Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2006

Nya produktivitetsmätare inom nationalräkenskaperna

I publikationen Produktivitetsöversikt 2006 har man tagit i bruk den s.k. KLEMS-metoden för att mäta produktiviteten. Metoden grundar sig på totalproduktionen och beaktar bidraget av kapital- och arbetsinsats samt insatsförbrukning till totalproduktiviteten i en konsistent ram. Utöver för totalproduktiviteten redogörs i publikationen för arbetsproduktiviteten och uppgifter om delfaktorerna för tillväxten. I och med den nya metoden kan tillväxtfaktorerna för arbetsproduktiviteten indelas i flera delfaktorer, dvs. kapitalintensitet, intensiteten av de inhemska och utländska insatsförbrukningarna, förändringar i arbetets kvalitet samt totalproduktivitet. KLEMS-metoden kommer i fortsättningen att vara Statistikcentralens officiella mätmetod för produktivitet.

Den årliga genomsnittliga tillväxten av arbetsproduktiviteten under perioden 2001-2003 var 0,5 procent i hela samhällsekonomin, medan den under föregående perioder var 3,9 procent under åren 1970-1989, 1,2 procent under åren 1990-1995 och 5,8 procent åren 1996-2000.

Åren 2001-2003 avtog ökningen av arbetsproduktiviteten, vilket berodde såväl på att bidraget av den kapialintensiva ökningen minskade med 1,4 procentenheter som på att ökningen av totalproduktiviteten vände nedåt. Den genomsnittliga effekten av kapitalintensiteten på arbetsproduktiviteten under perioden 2001-2003 var 1,4 procent i hela samhällsekonomin, medan den under föregående perioder var 1,0 procent under åren 1970-1989, 0,1 procent under åren 1990-1995 och 2,8 procent åren 1996-2000. Den årliga genomsnittliga tillväxten av totalproduktiviteten under perioden 2001-2003 var -0,8 procent i hela samhällsekonomin, medan den under föregående perioder var 2,9 procent under åren 1970-1989, 1,1 procent under åren 1990-1995 och 3,0 procent åren 1996-2000.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1970-2003, %

Utöver produktionssiffror innehåller publikationen en beskrivning av EU KLEMS' databas, metodbeskrivningen för KLEMS' produktivitetsberäkning och information om revideringen av nationalräkenskapernas volymmetod och den offentliga verksamhetens produktivitet.

Källa: Produktivitetsöversikt 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen (09) 1734 2629, antti.pasanen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 30.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2005/ttut_2005_2006-11-30_tie_001_sv.html