Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2021

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger kraftigt

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med drygt en tiondel under tredje kvartalet år 2021. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 13 procent mer och investeringarna inom jordbruket knappt 6 procent mer än året innan. Särskilt mycket steg priserna på gödningsmedel, energi och foder. Jämfört med året innan steg priset på gödningsmedel med 41 procent, priset på energi med 22 procent och priset på foder med 12 procent. Också priserna på underhåll och reparation av byggnader steg kraftigt, med nästan en femtedel. Av investeringarna steg byggnadskostnaderna mest, med 8 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2021

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal III/2021 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 111,3 3,7 10,8
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 110,6 4,2 13,2
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 112,8 2,6 5,6

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger med 10,4 procent i år

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år med 10,4 procent jämfört med år 2020. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen stiger med 12,9 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 4,8 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2021

Index (2015=100) Indextal 2021, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2020-2021, %
Totalindex 111,5 10,4
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 111,3 12,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 111,9 4,8

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2021 publiceras i februari 2022.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (260,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/03/ttohi_2021_03_2021-11-15_tie_001_sv.html