Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, III/2021

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 110,6 4,2 13,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 97,5 -0,8 2,5
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 120,5 5,6 22,0
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 111,9 12,5 40,8
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,4 2,3 3,0
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,6 0,1 2,3
206000 DJURFODER 110,9 3,1 12,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 102,0 -0,5 -0,2
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 126,4 10,5 18,6
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 107,8 1,3 2,9
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 112,8 2,6 5,6
211000 MATERIAL 113,5 1,5 4,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 110,9 1,4 3,9
211200 TRANSPORTMATERIEL 115,9 1,5 4,3
212000 BYGGNADER 112,1 4,7 8,0
212100 EKONOMIBYGGNADER 112,1 4,7 8,0
219000 ANDRA 107,1 0,8 4,1
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 111,3 3,7 10,8

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, III/2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/03/ttohi_2021_03_2021-11-15_tau_001_sv.html