Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.11.2020

Priserna på gödselmedel sjönk med drygt en tiondel

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med fyra procent under tredje kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna kostade sex procent mindre och investeringarna inom jordbruket 0,8 procent mer än året innan. Priserna på kvävegödselmedlen sjönk med nästan en femtedel och sammansatta gödningsmedel med drygt en tiondel jämfört med året innan. Priserna på gödselmedel vände nedåt redan i början av året. När den nya gödselsäsongen körde igång i somras sjönk priserna ytterligare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal III/2020 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 100,4 0,0 -4,0
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 97,7 0,0 -6,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 106,8 0,1 0,8

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjunker med 3,6 procent i år

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas sjunka i år med 3,6 procent jämfört med år 2019. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen sjunker med 5,5 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 0,9 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2020

Index (2015=100) Indextal 2020, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2019-2020, %
Totalindex 100,9 -3,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 98,5 -5,5
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 106,9 0,9

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2020 publiceras i februari 2021.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (255,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/03/ttohi_2020_03_2020-11-16_tie_001_sv.html