Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2020

Index Indextal 2020, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2019–2020, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 98,5 -5,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 94,9 -7,4
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 100,1 -13,8
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 83,9 -8,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 97,0 1,0
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,4 0,5
206000 DJURFODER 98,6 -7,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 101,9 -0,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 106,5 0,1
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 104,4 0,0
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 106,9 0,9
211000 MATERIAL 108,9 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,8 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 110,7 1,5
212000 BYGGNADER 104,0 0,6
219000 ANDRA 104,0 -1,5
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 100,9 -3,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/03/ttohi_2020_03_2020-11-16_tau_002_sv.html