Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, III/2020

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 97,7 0,0 -6,0
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 95,1 -0,0 -10,2
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 98,7 4,8 -13,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 79,4 -6,3 -11,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 97,5 0,0 0,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,2 -0,4 -0,1
206000 DJURFODER 98,8 -0,2 -7,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 102,2 0,5 -0,1
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 106,5 0,2 -0,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 104,7 0,5 -0,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 106,8 0,1 0,8
211000 MATERIAL 109,0 0,2 1,4
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,7 0,1 1,0
211200 TRANSPORTMATERIEL 111,1 0,3 1,8
212000 BYGGNADER 103,8 -0,1 0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 103,8 -0,1 0,2
219000 ANDRA 102,9 -0,5 -2,9
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 100,4 0,0 -4,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, III/2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/03/ttohi_2020_03_2020-11-16_tau_001_sv.html