Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2020

Billig brännolja för jordbrukarna – coronabegränsningar och överproduktion sänkte oljepriset

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 3,1 procent under första kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna inom jordbruket kostade 4,7 procent mindre och investeringarna 0,7 procent mer än året innan. Mest sjönk priset på djurfoder, med 11,8 procent, på gödningsmedel, med 4,6 procent, och på energi, med 4,8 procent. Coronaepidemin inverkade särskilt på priserna på uppvärmnings - och motorbränslen, som i mars dök med drygt en femtedel jämfört med mars året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–3/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–3/2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal I/2020 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 102,2 -1,0 -3,1
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 100,6 -1,4 -4,7
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 106,2 -0,2 0,7

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/01/ttohi_2020_01_2020-05-15_tie_001_sv.html