Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, I/2020

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 100,6 -1,4 -4,7
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 94,7 1,9 -9,9
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 110,2 -5,9 -4,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 89,6 -0,9 -4,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 95,3 -1,2 0,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,1 -0,3 1,2
206000 DJURFODER 98,0 -0,5 -11,8
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 101,5 -1,1 -1,2
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 105,8 -0,5 -0,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 104,4 0,1 0,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 106,2 -0,2 0,7
211000 MATERIAL 107,7 -0,3 0,6
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,0 -0,7 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,3 0,0 0,1
212000 BYGGNADER 103,7 0,1 0,7
212100 EKONOMIBYGGNADER 103,7 0,1 0,7
219000 ANDRA 105,8 -0,1 1,2
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 102,2 -1,0 -3,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 15.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, I/2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/01/ttohi_2020_01_2020-05-15_tau_001_sv.html