Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2017

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 114,8 2,5 4,6
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 106,8 -1,2 0,9
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 116,6 6,2 7,2
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 130,4 12,3 16,9
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 101,3 -0,3 0,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,9 0,0 1,2
206000 DJURFODER 118,5 -0,5 3,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,3 -0,4 -0,3
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 110,6 0,7 1,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 108,5 0,2 1,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 111,9 0,6 0,8
211000 MATERIAL 113,6 0,8 1,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 111,8 1,1 0,3
211200 TRANSPORTMATERIEL 115,2 0,5 2,2
212000 BYGGNADER 110,1 0,5 0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 110,1 0,5 0,2
219000 ANDRA 114,7 1,0 1,2
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 113,9 1,9 3,5

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/04/ttohi_2017_04_2018-02-15_tau_001_sv.html