Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2017

Index Indextal 2017, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2016–2017, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 113,5 1,9
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 107,9 -3,8
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 113,0 10,0
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 127,3 1,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,2 0,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,7 1,2
206000 DJURFODER 117,7 -0,1
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,7 0,2
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,6 0,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 108,0 1,5
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 111,4 0,8
211000 MATERIAL 113,0 2,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 111,3 -0,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 114,5 1,9
212000 BYGGNADER 109,6 0,2
219000 ANDRA 114,2 1,2
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 112,9 1,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, indexprognos 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/03/ttohi_2017_03_2017-11-15_tau_002_sv.html