Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2017

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 114,1 0,5 1,0
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 108,1 1,0 -5,8
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 110,8 -4,3 8,5
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 133,1 3,2 -2,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,3 2,7 0,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 106,9 0,8 1,4
206000 DJURFODER 118,2 2,0 -0,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,9 -0,2 0,3
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,5 0,5 0,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 108,0 0,7 1,6
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 111,5 0,6 1,2
211000 MATERIAL 113,5 1,1 2,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 111,4 -0,1 1,3
211200 TRANSPORTMATERIEL 115,4 2,2 2,8
212000 BYGGNADER 109,5 0,3 0,3
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,5 0,3 0,3
219000 ANDRA 114,0 -0,4 0,8
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 113,3 0,6 1,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2017/02/ttohi_2017_02_2017-08-15_tau_001_sv.html