Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2016

Priserna på energi och gödningsmedel sjönk ytterligare

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom lantbruket med 2,6 procent under andra kvartalet jämfört med föregående års priser. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3,7 procent. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg en aning. Till nedgången av totalindexet bidrog framför allt prisnedgången på drygt 12 procent för energi och smörjmedel samt prisnedgången på omkring 8 procent för gödningsmedel och jordförbättringsmedel.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2016

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2016
Orsaken till nedgången i priserna på gödningsmedel var en svagare efterfrågan och lägre råvarupriser. I och med ny gödslingssäsong vid månadsskiftet juni–juli förväntas priserna sjunka ytterligare. Överproduktionen av råolja har bibehållit energipriset på en låg nivå, även om priset på olja började stiga svagt i början av året.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2010=100, 2:a kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal II/2016 Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
Totalindex 112,2 -0,6 -2,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 113,0 -0,9 -3,7
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,3 0,2 0,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/02/ttohi_2016_02_2016-08-15_tie_001_sv.html