Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2016

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 113,0 -0,9 -3,7
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 114,8 1,4 -1,6
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 102,1 3,8 -12,3
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 136,6 -7,1 -8,2
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 99,6 2,5 -1,4
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,5 0,2 0,2
206000 DJURFODER 118,6 -2,7 -1,7
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,5 0,5 1,4
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,0 -0,1 -0,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,4 0,6 -0,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,3 0,2 0,2
211000 MATERIAL 111,2 0,0 0,5
211100 MASKINER OCH REDSKAP 109,9 0,0 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 0,0
212000 BYGGNADER 109,2 0,4 -0,0
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,2 0,4 -0,0
219000 ANDRA 113,1 0,7 -0,2
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 112,2 -0,6 -2,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/02/ttohi_2016_02_2016-08-15_tau_001_sv.html