Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2016

Priserna på energi och gödningsmedel pressade ned inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,9 procent under första kvartalet 2016 jämfört med året innan. Till nedgången av totalindexet bidrog framför allt billigare energi och smörjmedel samt lägre priser på gödningsmedel och jordförbättringsmedel. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med 13,6 procent och priserna på gödningsmedel och jordförbättringsmedel med 4,4 procent på årsnivå. Indexnedgången dämpades av att priserna på djurfoder, material samt maskiner och redskap steg en aning.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–3/2016

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–3/2016
Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 2,8 procent på årsnivå. Detta var en fortsättning på den nedåtgående trend som hade sin början år 2013. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar fortsatte för sin del att stiga långsamt.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1:a kvartalet 2016

Index (2010=100) Indextal I/2016 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 112,9 -0,4 -1,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 114,0 -0,6 -2,8
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 110,1 0,0 0,3

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 16.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/01/ttohi_2016_01_2016-05-16_tie_001_sv.html