Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2016

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 114,0 -0,6 -2,8
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 113,3 1,2 -1,5
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 98,4 -5,2 -13,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 147,0 2,7 -4,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 97,1 -3,6 -4,4
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,3 0,2 -0,3
206000 DJURFODER 121,8 -1,2 1,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 112,0 0,8 0,4
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,1 -0,3 -0,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,7 -0,2 -0,6
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 110,1 0,0 0,3
211000 MATERIAL 111,2 0,2 0,8
211100 MASKINER OCH REDSKAP 110,0 0,3 1,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 112,3 0,0 0,0
212000 BYGGNADER 108,8 -0,2 -0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,8 -0,2 -0,2
219000 ANDRA 112,3 0,5 -0,1
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 112,9 -0,4 -1,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2016/01/ttohi_2016_01_2016-05-16_tau_001_sv.html