Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015, 1:a kvartalet

2015
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer