Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2014

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 118,4 -1,6 -1,9
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 118,7 -0,2 -3,3
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 124,8 -0,7 -4,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 140,6 -8,7 1,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,6 -0,3 -1,5
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,2 0,5 0,9
206000 DJURFODER 124,9 -0,5 -7,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 108,1 0,2 1,3
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,8 0,4 1,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,9 0,3 1,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 109,4 0,1 1,6
211000 MATERIAL 109,3 0,1 2,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 107,4 0,2 1,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 111,1 0,0 2,5
212000 BYGGNADER 109,2 0,1 1,1
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,2 0,1 1,1
219000 ANDRA 113,1 -0,2 1,7
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 115,7 -1,1 -1,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/43/ttohi_2014_43_2014-11-17_tau_001_sv.html