Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2014

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 117,2 -1,0 -1,8
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 113,2 -4,6 -4,2
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 118,3 -5,2 -8,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 147,8 5,2 5,0
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,6 0,0 -1,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 105,2 0,0 1,0
206000 DJURFODER 121,0 -3,1 -5,5
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 108,2 0,1 1,1
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 109,6 -0,2 1,4
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,7 -0,2 1,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 109,4 0,0 1,4
211000 MATERIAL 109,6 0,2 1,9
211100 MASKINER OCH REDSKAP 107,8 0,4 1,2
211200 TRANSPORTMATERIEL 111,1 0,1 2,5
212000 BYGGNADER 109,0 -0,1 0,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 109,0 -0,1 0,9
219000 ANDRA 112,6 -0,4 0,7
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 114,9 -0,7 -0,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, Marianne Kaplas 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/04/ttohi_2014_04_2015-02-16_tau_001_sv.html