Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2014

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 1,8 procent under andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 1,8 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3,0 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,4 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2014

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2014
Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare djurfoder, gödningsmedel och jordförbättringsmedel samt energi och smörjmedel. Priserna på djurfoder sjönk med cirka 10 procent på årsnivå, medan priserna på gödningsmedel och jordförbättringsmedel sjönk med drygt 3 procent. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med ungefär 2 procent. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med drygt 2 procent. Stegringen av indexet dämpades av att transportmateriel samt maskiner och redskap blev dyrare.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 2:a kvartalet 2014

Index (2010=100) Indextal II/2014 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 117,0 0,4 -1,8
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 120,3 0,2 -3,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 109,3 0,7 1,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Immi Ilomäki 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/02/ttohi_2014_02_2014-08-15_tie_001_sv.html