Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med 2,6 procent under första kvartalet

Enligt Statistikcentralen sjönk inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2,6 procent under första kvartalet 2014 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen sjönk med 3,9 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg med 1,2 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–3/2014

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–3/2014
Nedgången av totalindexet påverkades särskilt av billigare djurfoder, gödningsmedel och jordförbättringsmedel samt energi och smörjmedel. Priserna på djurfoder sjönk med 11 procent på årsnivå, medan priserna på gödningsmedel och jordförbättringsmedel sjönk med något under 6 procent. Priserna på energi och smörjmedel sjönk med 4,5 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1:a kvartalet 2014

Index (2010=100) Indextal I/2014 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 116,6 0,6 -2,6
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 120,0 0,6 -3,9
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 108,5 0,5 1,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/01/ttohi_2014_01_2014-05-15_tie_001_sv.html