Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2014

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 120,0 0,6 -3,9
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 119,0 0,7 -2,4
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 129,1 -0,5 -4,5
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 149,0 5,8 -5,9
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 104,3 -1,1 3,5
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,3 0,1 0,1
206000 DJURFODER 125,4 -2,1 -11,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 107,8 0,7 0,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 108,9 0,7 2,0
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 106,2 0,6 1,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 108,5 0,5 1,2
211000 MATERIAL 108,1 0,6 1,9
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,9 0,3 1,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,3 0,8 2,6
212000 BYGGNADER 108,6 0,5 0,5
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,6 0,5 0,5
219000 ANDRA 112,7 0,8 1,4
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 116,6 0,6 -2,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2014/01/ttohi_2014_01_2014-05-15_tau_001_sv.html