Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2013

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 119,4 -1,1 -3,0
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 118,2 -3,6 -1,6
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 129,8 -0,7 -4,5
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 140,8 1,8 -7,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 105,5 0,3 5,5
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,2 -0,1 1,1
206000 DJURFODER 128,1 -4,8 -6,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 107,0 0,3 1,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 108,1 0,4 1,7
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,6 -0,1 0,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 107,9 0,3 1,1
211000 MATERIAL 107,5 0,4 1,9
211100 MASKINER OCH REDSKAP 106,5 0,9 1,2
211200 TRANSPORTMATERIEL 108,4 0,0 2,5
212000 BYGGNADER 108,0 0,1 0,3
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,0 0,1 0,3
219000 ANDRA 111,8 0,5 1,8
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 115,9 -0,8 -1,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 17.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, IV/2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/04/ttohi_2013_04_2014-02-17_tau_001_sv.html