Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2013

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 120,7 -2,7 0,7
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 122,7 0,1 6,7
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 130,7 1,7 -3,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 138,3 -13,3 -2,9
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 105,2 1,5 7,2
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,3 -0,4 1,1
206000 DJURFODER 134,7 -3,4 4,8
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 106,7 -0,2 1,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 107,7 0,0 1,0
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,7 0,1 0,3
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 107,7 -0,1 0,9
211000 MATERIAL 107,1 0,0 2,0
211100 MASKINER OCH REDSKAP 105,6 0,0 1,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 108,4 0,0 2,5
212000 BYGGNADER 108,0 -0,3 -0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,0 -0,3 -0,2
219000 ANDRA 111,3 0,5 1,3
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 116,8 -2,0 0,8

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, III/2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/03/ttohi_2013_03_2013-11-15_tau_001_sv.html