Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2013

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,3 procent under det andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 4,3 procent under det andra kvartalet 2013 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 5,5 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 1,1 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2013

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 1/2010–6/2013
Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att priserna på djurfoder och gödningsmedel och jordförbättringsmedel gick upp. Priserna på djurfoder gick upp med 14,2 och gödningsmedel med 13,3 procent på årsnivå. Stegringen av kostnaderna dämpades av att bränslen blev billigare.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, 2:a kvartalet 2013

Index (2010=100) Indextal
II/2013
Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 119,2 -0,4 4,3
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 124,1 -0,7 5,5
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 107,8 0,5 1,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/02/ttohi_2013_02_2013-08-15_tie_001_sv.html