Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2013

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 124,1 -0,7 5,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 122,6 0,5 6,6
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 128,6 -4,9 -2,9
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 159,6 0,9 13,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,6 2,7 7,3
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,7 0,4 1,5
206000 DJURFODER 139,4 -1,1 14,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 106,9 -0,4 1,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 107,7 0,9 1,7
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,6 0,5 0,5
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 107,8 0,5 1,1
211000 MATERIAL 107,1 0,9 2,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 105,6 -0,2 1,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 108,4 1,8 2,5
212000 BYGGNADER 108,3 0,1 0,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,3 0,1 0,2
219000 ANDRA 110,7 -0,4 1,3
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 119,2 -0,4 4,3

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, II/2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/02/ttohi_2013_02_2013-08-15_tau_001_sv.html