Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2013

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 125,0 1,5 6,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 121,9 1,5 6,4
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 135,1 -0,5 -1,8
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 158,2 4,0 12,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,8 0,8 6,0
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,2 1,1 1,4
206000 DJURFODER 141,0 2,8 16,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 107,3 1,9 3,1
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 106,7 0,4 1,6
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 105,1 0,2 1,6
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 107,3 0,5 0,7
211000 MATERIAL 106,1 0,6 0,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 105,7 0,4 -1,8
211200 TRANSPORTMATERIEL 106,5 0,7 2,2
212000 BYGGNADER 108,1 0,4 0,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 108,1 0,4 0,9
219000 ANDRA 111,2 1,3 2,5
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 119,7 1,2 4,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3369, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2010=100, I/2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2013/01/ttohi_2013_01_2013-05-15_tau_001_sv.html