Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2012

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket stiger i år nästan 4 procent

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år 3,8 procent jämfört med år 2011. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Stegringen på 3,8 procent av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket beror i huvudsak på att priserna på varor och tjänster går upp med 4,3 procent: priserna på gödnings- och jordförbättringsmedel förväntas stiga med 6,8 procent, priserna på djurfjoder 4,7 och priserna på energi 4,5 procent. Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar uppskattas bli 2,3 dyrare.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), indexprognos 2012

Kod Index (2005=100) Indextal 2012, prognos Förändringsprognos på årsnivå, % 2011-2012
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 142,6 4,3
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 122,9 2,3
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 137,6 3,8

Producentprisindexet inom lantbruket och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och lantbruksproduktionsinsatser ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2005, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2012 publiceras i februari 2013.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/ttohi_2012_2012-11-15_tie_001_sv.html