Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), indexprognos 2012

Kod Index (2005=100) Indextal 2012, prognos Förändringsprognos på årsnivå, % 2011-2012
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 142,6 4,3
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 124,3 7,3
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 172,5 4,5
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 204,9 6,8
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,5 1,9
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 107,4 3,3
206000 DJURFODER 140,6 4,7
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 130,4 2,4
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 123,7 2,5
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 119,1 2,8
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 122,9 2,3
211000 MATERIAL 120,3 1,8
211100 MASKINER OCH REDSKAP 125,1 1,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 115,7 2,0
212000 BYGGNADER 127,3 2,6
219000 ANDRA 133,7 5,4
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 137,6 3,8

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2012, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), indexprognos 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/ttohi_2012_2012-11-15_tau_001_sv.html