Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.9.2012

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 2,8 procent i juli

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 2,8 procent från juli 2011 till juli 2012. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 3,0 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 2,1 procent.

Utvecklingen av index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-7/2012

Utvecklingen av index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-7/2012

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att priserna på gödningsmedel gick upp med drygt 6 procent, andra varor och tjänster med knappt 3 procent och djurfoder med knappt 3 procent på årsnivå. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att priserna på transportmateriel steg med drygt 2 procent och att lantbruksbyggnader blev drygt 2 procent dyrare.

Förändringar i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket på månads- och årsnivå i juli 2012

Index (2005=100) Indextal
7/2012
Förändrings-%
6/2012–7/2012
Förändrings-%
7/2011–7/2012
Totalindex 136,5 0,9 2,8
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 141,1 1,1 3,0
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 122,8 0,0 2,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 17.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 07 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/07/ttohi_2012_07_2012-09-17_tie_001_sv.html