Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2012

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,4 procent under det första kvartalet

Korrigerad 24.8.2012 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 4,4 procent under det första kvartalet 2012 jämfört med året innan. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 4,8 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 3,2 procent.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-3/2012

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-3/2012

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruksproduktionen påverkades mest av att priserna på gödningsmedel och energi gick upp. Priserna på gödningsmedel gick upp med drygt 10 procent och priserna på energi gick upp med knappt 7 procent på årsnivå. Prisuppgången på energi berodde huvudsakligen på att priset på bränsle gick upp från året innan.

Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar höjdes av dyrare material samt dyrare maskiner och redskap jämfört med året innan. Material blev knappt 3 procent dyrare medan maskiner och redskap blev knappt 4 procent dyrare.

Kvartals- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under det första kvartalet år 2012

Index (2005=100) Indextal
I/2012
Förändrings-%
IV/2011 – I/2012
Förändrings-%
I/2011 – I/2012
Totalindex 135,7 1,0 4,4
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 140,2 1,0 4,8
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 122,5 0,9 3,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/01/ttohi_2012_01_2012-05-15_tie_001_sv.html