Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2012

Korrigerad 24.8.2012 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 140,2 1,0 4,8
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 122,6 1,8 8,4
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 174,0 3,1 6,9
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 201,2 1,1 10,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 98,0 -2,4 2,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 107,0 2,1 4,0
206000 DJURFODER 134,5 –0,4 3,0
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 129,4 1,3 2,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 122,3 0,5 3,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 117,4 0,9 2,2
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 122,5 0,9 3,2
211000 MATERIAL 120,2 0,7 2,7
211100 MASKINER OCH REDSKAP 126,2 0,8 3,9
211200 TRANSPORTMATERIEL 114,4 0,7 1,3
212000 BYGGNADER 126,3 0,8 3,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 126,3 0,8 3,9
219000 ANDRA 132,4 2,7 6,4
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 135,7 1,0 4,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2012/01/ttohi_2012_01_2012-05-15_tau_001_sv.html