Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.9.2011

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 14,4 procent i juli

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med 14,4 procent från juli 2010 till juli 2011. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 17,9 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 3,9 procent.

Utvecklingen av index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-7/2011

Utvecklingen av index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100 åren 1/2005-7/2011

Prisuppgången på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att energipriserna gick upp med 30 procent på årsnivå. På stegringen av priserna inverkade också att priset på gödningsmedel gick upp med 46 procent och djurfoder med 27 procent. Priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att priserna på maskiner och annan utrustning steg med 3 procent och att lantbruksbyggander blev 5 procent dyrare.

Förändringar i indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket på månads- och årsnivå i juli 2011

Index (2005=100) Indextal
7/2011
Förändrings-%
6/2011–7/2011
Förändrings-%
7/2010–7/2011
Totalindex 132,8 -0,5 14,4
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 137,0 -0,6 17,9
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 120,3 -0,1 3,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 07 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2011/07/ttohi_2011_07_2011-09-15_tie_001_sv.html