Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, 07/2011

Index Indextal Månadsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 137,0 -0,6 17,9
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 115,0 0,0 8,6
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 164,7 0,3 30,1
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 189,4 -3,7 45,5
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,3 0,0 -3,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,2 0,0 0,3
206000 DJURFODER 135,9 -0,3 27,3
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 127,4 0,0 2,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 122,3 0,4 3,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 116,3 0,0 2,3
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 120,3 -0,1 3,9
211000 MATERIAL 118,0 -0,2 3,5
211100 MASKINER OCH REDSKAP 122,6 -0,3 3,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 113,6 0,0 3,9
212000 BYGGNADER 124,6 0,0 4,6
212100 EKONOMIBYGGNADER 124,6 0,0 4,6
219000 ANDRA 127,7 0,6 5,7
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 132,8 -0,5 14,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Suoniemi (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 07 2011, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, 07/2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2011/07/ttohi_2011_07_2011-09-15_tau_001_sv.html