Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2011

Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 137,4 2,8 17,2
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 115,0 1,7 8,8
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 164,9 1,3 29,0
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 194,6 6,6 37,4
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 98,7 3,4 -4,3
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,7 0,7 -0,1
206000 DJURFODER 136,3 4,4 28,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 127,4 0,4 1,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 120,5 1,9 3,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 115,9 1,0 2,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 120,3 1,4 4,3
211000 MATERIAL 118,2 1,0 3,7
211100 MASKINER OCH REDSKAP 123,0 1,3 3,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 113,6 0,7 3,9
212000 BYGGNADER 124,2 2,1 5,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 124,2 2,1 5,9
219000 ANDRA 126,7 1,8 3,8
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 133,1 2,5 14,0

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Matti Suoniemi (09) 1734 3294, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2011/02/ttohi_2011_02_2011-08-15_tau_001_sv.html