Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, 07/2010

Index Indextal Månadsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 116,2 -1,3 4,5
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 105,9 0,0 -7,1
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 126,6 -1,5 17,6
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 130,2 -8,9 24,8
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 104,2 0,0 -13,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,8 0,0 -0,7
206000 DJURFODER 106,8 0,5 -4,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 124,9 -0,1 4,5
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 117,7 1,2 3,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 113,6 0,1 1,8
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 115,8 0,1 1,0
211000 MATERIAL 114,1 0,0 0,0
211100 MASKINER OCH REDSKAP 118,9 0,1 0,0
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,4 0,0 -0,1
212000 BYGGNADER 119,1 0,6 3,5
212100 EKONOMIBYGGNADER 119,1 0,6 3,5
219000 ANDRA 120,9 -0,9 0,9
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 116,1 -1,0 3,6

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 27.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 07 2010, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, 07/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2010/07/ttohi_2010_07_2010-09-27_tau_001_sv.html