Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2010

Index Indextal Kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 125,6 5,7 13,1
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 109,8 2,6 7,8
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 135,9 6,7 19,9
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 162,5 14,5 40,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 104,2 0,0 -13,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,8 0,0 -0,6
206000 DJURFODER 123,8 11,3 18,7
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 125,3 0,3 5,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 117,6 -0,1 3,2
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 113,8 0,1 2,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 02) 116,2 0,0 1,4
211000 MATERIAL 114,1 -0,4 0,2
211100 MASKINER OCH REDSKAP 119,0 -0,7 1,0
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,4 0,0 -0,7
212000 BYGGNADER 120,2 0,8 4,6
212100 EKONOMIBYGGNADER 120,2 0,8 4,6
219000 ANDRA 122,8 0,7 1,1
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 123,2 4,3 10,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, IV/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2010/04/ttohi_2010_04_2011-02-15_tau_001_sv.html