Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (Input 1) 118,8 1,3 6,4
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 107,0 1,1 -6,2
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 127,4 -0,3 15,7
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 142,0 0,3 34,3
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 104,2 1,1 -13,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,8 0,0 -0,6
206000 DJURFODER 111,2 4,9 0,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 124,9 0,0 4,4
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 117,7 1,5 4,0
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 113,7 0,4 1,8
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (Input 2) 116,2 0,7 1,3
211000 MATERIAL 114,6 0,5 0,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 119,9 0,9 0,7
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,4 0,0 -0,1
212000 BYGGNADER 119,2 1,6 3,7
212100 EKONOMIBYGGNADER 119,2 1,6 3,7
219000 ANDRA 121,9 -0,1 1,2
220000 INPUT TOTALT (Input 1 + Input 2) 118,1 1,1 5,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, III/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2010/03/ttohi_2010_03_2010-11-15_tau_001_sv.html