Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (Input 1) 117,3 5,7 -0,3
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 105,8 3,9 -7,1
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 127,8 12,8 19,5
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 141,6 22,5 -11,5
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 103,1 -14,6 -12,8
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,8 -0,7 -0,7
206000 DJURFODER 106,0 1,6 -5,4
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 125,0 4,8 4,0
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 116,0 1,7 2,9
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 113,2 1,8 1,5
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (Input 2) 115,4 0,7 0,3
211000 MATERIAL 114,0 0,1 -0,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 118,9 0,8 -0,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,4 -0,7 -0,1
212000 BYGGNADER 117,4 2,1 1,9
212100 EKONOMIBYGGNADER 117,4 2,1 1,9
219000 ANDRA 122,1 0,6 1,2
220000 INPUT TOTALT (Input 1 + Input 2) 116,8 4,4 -0,1

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 16.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2010/02/ttohi_2010_02_2010-08-16_tau_001_sv.html