Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2010

Index Indextal Kvartals-
förändring %
Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (Input 1) 114,2 2,9 -5,6
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 103,4 1,5 -7,3
202000 ENERGI; SMÖRJMEDEL 120,1 5,9 14,0
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 135,1 16,9 -27,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 100,9 -16,4 -10,7
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 103,7 -0,8 -1,0
206000 DJURFODER 103,9 -0,4 -10,6
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 123,5 3,5 4,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 114,7 0,6 1,3
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 112,2 1,0 0,7
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (Input 2) 115,1 0,4 -0,1
211000 MATERIAL 114,6 0,6 0,1
211100 MASKINER OCH REDSKAP 118,5 0,5 -0,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 110,8 0,6 0,8
212000 BYGGNADER 115,0 0,1 -0,8
212100 EKONOMIBYGGNADER 115,0 0,1 -0,8
219000 ANDRA 121,4 0,0 0,0
220000 INPUT TOTALT (Input 1 + Input 2) 114,5 2,3 -4,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2010, Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, I/2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2010/01/ttohi_2010_01_2010-05-17_tau_001_sv.html