Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2009

Index titel Indextal Månads-/kvartalsförändring % Årsförändring %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 01) 117,6 -2,8 -10,8
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTTOR 113,8 2,1 -3,3
202000 ENERGI:SMÖRMEDEL 106,9 1,6 -25,3
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 160,1 -14,2 -19,0
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 118,2 4,6 16,3
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 104,5 -0,2 3,2
206000 DJURFODER 112,0 -3,6 -17,8
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 120,2 1,9 4,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 112,7 -0,5 -0,8
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 111,5 0,0 1,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (input 02) 115,0 -0,2 2,2
211000 MATERIAL 114,4 0,0 5,3
211100 MASKINER OCH REDSKAP 119,5 0,3 7,5
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,5 -0,3 3,0
212000 BYGGNADER 115,2 -0,6 -4,8
212100 EKONOMIBYGGNADER 115,2 -0,6 -4,8
212900 TEKNISKA TJÄNSTER SAMT JORDFÖRBÄTTRING . . .
219000 ANDRA 120,7 -0,7 1,9
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 116,9 -2,2 -7,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail (09) 1734 3666, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.08.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2009, Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2005=100, II/2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2009/02/ttohi_2009_02_2009-08-17_tau_001_sv.html