Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2007

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg under det andra kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 3,5 procent från det andra kvartalet år 2006 till motsvarande kvartal år 2007. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 2,2 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 6,4 procent.

Prisstegringen på 2,2 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att priset på foder gick upp med 6,1 procent, priserna på gödningsmedel med 3,1 procent och priserna på övriga produkter och tjänster med 4,0 procent. Energiprisindexet sjönk med 4,5 procent på grund av billigare brännolja. Priset på brännolja sjönk med tio procent medan elpriset steg med 5.4 procent. Priset på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att byggverksamheten gick upp med 10,0 procent och maskininvesteringarna med 2,7 procent.

Kvartals- och årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket under det andra kvartalet år 2007

Index (2000=100) II/2007 Förändrings-% I/2007-II/2007 Förändrings-% II/2006-II/2007
Totalindex 120,7 2,0 3,5
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 117,3 2,1 2,2
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 128,5 1,9 6,4

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2007/02/ttohi_2007_02_2007-08-15_tie_001_sv.html