Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2007

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg under det första kvartalet

Enligt Statistikcentralen steg inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket med i genomsnitt 3,7 procent från det första kvartalet år 2006 till motsvarande kvartal år 2007. Priserna på de varor och tjänster som användes inom produktionen steg med 2,6 procent på årsnivå och priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar med 5,9 procent.

Prisstegringen på 2,6 procent på varor och tjänster inom jordbruket beror huvudsakligen på att priset på foder gick upp med 8,2 procent, priserna på gödningsmedel med 2,6 procent och priserna på övriga produkter och tjänster med 3,8 procent. Energiprisindexet sjönk med 3,8 procent på grund av billigare brännolja. Priset på brännolja sjönk med tio procent medan elpriset steg med över sju procent. Priset på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar steg mest på grund av att byggverksamheten gick upp med 9,5 procent och maskininvesteringarna med 2,3 procent.

Priset på veterinärkonsultationer sjönk med 13,5 procent från det sista kvartalet år 2006. Statistikcentralen har korrigerat prisuppföljningen från och med början av år 2007 när det gäller tjänster inom veterinärverksamhet. Prisnedgången beror på ändringen av taxor i september år 2005. Ändringen kunde inte beaktas rätt i Statistikcentralens prisuppföljning. Veterinärtaxorna justerades då besöksavgiften slopades för det andra djurets del. Statistikcentralens gamla prisuppföljning överskattade prisförändringen. Enligt den nya beräkningen steg priset på veterinärverksamhet i september år 2005 med 12,8 procent, medan stegringen, enligt det gamla beräkningssättet, var 35,2 procent.

Årsförändringar av indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2007

Index (2000=100) I/2007
Förändrings-%
IV/2006-I/2007
Förändrings-%
I/2006-I/2007
Totalindex 118,3 1,2 3,7
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 114,9 1,0 2,6
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 126,2 1,7 5,9

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 15.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2007/01/ttohi_2007_01_2007-05-15_tie_001_sv.html